Historia


STOCKHOLMS KÖPMANSKLUBB STIFTADES


ONSDAGEN DEN 4 JANUARI 1899


STIFTARNE VORO
 • Axel Abrahamson
 • Henrik Axelson
 • Axel Backman
 • Carl Bengtsson
 • Sigurd Dahl
 • Gustaf Du Rietz
 • Magnus Elliot
 • Carl Falkman
 • E.W. Feychting
 • Abr. Forsell
 • Robert Francke
 • Henrik Axelson
 • F. Grumme
 • Johan Hambn
 • Hans Hansen
 • Hjalmar Hirsch
 • Helmer Key
 • W. Laurentz
 • John Lindberg
 • Karl. L. Lundberg
 • Hj. Palm
 • Ludv. Rubenson
 • M.A. Seymer
 • M.N. Simonsson
 • Aug. Sundström
 • Aug. Thorstenson
 • Carl Wicander
 • Emil Österlind
 • Emric Öhman


Emric Öhman blev klubbens ständige sekreterare. Som ordförande under klubbsammanträdena fungerade nämndens ledamöter omväxlande intill 1918. Redan 1909 blev Emric Öhman nämndens ordförande och överlämnar härmed sekreterareuppdraget för en följd av år till Lennart Larsson. Med år 1914 återtager Emric Öhman sagda uppdrag och fungerar från och med 1918 jämväl såsom ordförande vid klubbsammanträdena allt intill sin död sommaren 1933.


Härefter har följande fungerat som ordförande
 • 1933–1939 Oscar Wallenberg
 • 1939–1966 Bertil Sterner
 • 1966–1971 Erik Huss
 • 1971–1980 Olle Karleby
 • 1980–1985 Sven Gerentz
 • 1985–1991 Sven Wallgren
 • 1991–1995 Carl Erik Hedlund
 • 1995–2001 Jan Fredell
 • 2001–2005 Bo Eklöf
 • 2005–2009 Claes Dinkelspiel
 • 2009–2017 Christer Villard
  2017–2021 Dag Klackenberg
  2021-        Peter Egardt


Mellan 1939 och 1966 leddes klubben av major Bertil Sterner, officerskonsul och nära vän till Jacob Wallenberg. Sterner som också var Winston Churchills bokförläggare i Sverige var en färgstark ledare för klubben och skötte även vissa sysslor såsom middagsplaceringar med de personliga namnbrickorna alltid elegant iförd smoking.


Klubben har under lång tid lyckats samla ledande företrädare för det stockholmska näringslivet och har i det fördolda spelat en viktig roll som informell diskussionsforum för viktiga samhällsfrågor, främst med ekonomisk inriktning. Under många år deltog representanter för riksdagens stenografer på klubbens kvällsmöten och nedtecknade därvid både föredrag och efterföljande frågestund och diskussion. Allt detta publicerades sedan i klubbens årsbok som tillhandahölls medlemmarna.


Klubben har också kommit att motta donationer från välsituerade medlemmar vilket resulterat i att klubben idag förfogar över ett inte obetydligt kapital som finansierar verksamheten.