Kalendarium


Nämndemannalunch (invalslunch) den 24 oktober

Välkommen på nämndemannalunch med Köpmansklubben för nuvarande och förutvarande nämndemän.

Dag: 31 januari 2019.
Tid: Klockan 12
Plats: Sällskapet, Arsenalsgatan 7, Stockholm
Pris:215 kr/person

Anmälan sker via hemsidan, klubbens app eller anmalan@kopmansklubben.se alternativt till sekreteraren på tel. 070-6499810.

Varmt välkommen!
Torbjörn Lindhe
Sekreterare

Sista anmälningsdag är den 23 oktober.
Köpmansklubbens nämndemannamiddag den 14 november

För nuvarande och förutvarande Nämndemän

Stockholms Köpmansklubb har nöjet inbjuda nuvarande och förutvarande nämndemän att som Klubbens gäster delta i årets nämndemannamiddag den 14 november 2019.
Plats: Grand Hotell Stockholm
Tid: Kl. 19.00

Ytterligare information meddelas senare.

Torbjörn Lindhe
Sekreterare

Sista anmälningsdag är den 9 november.
Nämndemannalunch (jullunch) den 6 december

Välkommen på nämndemannalunch med Köpmansklubben för nuvarande och förutvarande nämndemän.

Dag: 6 december 2019.
Tid: Klockan 12
Plats: Sällskapet, Arsenalsgatan 7, Stockholm


Anmälan sker via hemsidan, klubbens app eller anmalan@kopmansklubben.se alternativt till sekreteraren på tel. 070-6499810.

Varmt välkommen!
Torbjörn Lindhe
Sekreterare

Sista anmälningsdag är den 4 december.