Klubbens snapsvisa


Den 10 december 2009 begåvades Klubben med en snapsvisa författad av förre ordföranden Bo Eklöf. Så länge ingen ännu bättre visa inkommer gäller den som Klubbens egen. På allmän begäran publiceras härmed texten till allmänt studium och memorerande på det att den kan framföras samstämmigt vid framtida sammankomster.


Melodi: I Apladalen i Värnamo


Och vad gör gubben

på Köpmansklubben?

Han kastar kubben

och klämmer nubben!

Men även gumman har hittat hit -

ty också klubbgummor dricker sprit!