Tidigare talare


Sedan 2005 har följande talare framträtt på Klubbens kvällsmöten:

2022

Anna König Jerlmyr, Finansborgarråd Stockholm - Ett Stockholm i världsklass som vill mer.
Tom Erixon, VD och Koncernchef Alfa Laval AB - Hållbarhet som affärsmöjlighet.
Mikael Söderlund, Sthlm Urban Advisors. En valanalys av Mikael. Vad betyder valresultatet för Sverige och Stockholm de kommande 4 åren?
Nils Bildt - Kan Ukraina segra?

2021

Alla evenemang Våren inställda pga Corona förutom årsmötet, som var digitalt. Talare var Christer Fogelmarck, VD och koncernchef för Parks and Resorts Scandianavia - Besöksnäringen och Gröna Lund under pandemin.
Andreas Hatzigeorgiou, VD Stockholms Handelskammare - Stockholm post pandemin.
Frans Lindelöw, VD och koncernchef Skandia - Skandia: Att hitta rätt position i marknaden och vägen fram.
Carina Åkerström, VD och koncernchef Handelsbanken - 150 år med Handelsbanken
Cecilia Skingsley, 1:e vice riksbankschefen - "Kontanter, kryptovaluta eller E-kronor - hur ska vi ha det med framtidens valuta?" (Nämndemannamiddagen.  

2020
 

Anna Malmhake, VD vid ”The Absolut Company Pernod Ricard” - ”Gamla absolut från statligt bolag till internationellt bolag med stora varumärken”. 
Göran Persson F.d. Statsministern och nuvarande ordföranden för bland annat Swedbank - "Tid för vägval - här hemma och i världen". INSTÄLLT PGA CORONA
Frans Lindelöw, VD och koncernchef för Skandia. INSTÄLLT ÅRSMÖTE PGA CORONA

    2019
    • Peter Graf, VD Tiohundra AB - "Framtidens sjukvård”.
    • Magnus Hall, VD Vattenfall AB - "Vattenfall och energiutmaningarna”.
    • Caroline Andersson, Coverno AB - ”Effektivisera styrningen och ledningen genom AI, Artificiell intelligens.”
    • Per Broman, grundare tillsammans med brodern Jan Broman av Fotografiska. - ”Spännande framgångshistoria för Fotografiska i Sverige och utomlands”.
    • Anna Dreber Almenberg, som talar över ämnet ”Vilka forskningsresultat kan vi lita på?”


    2018
    • Alexander Husebye, VD på Centrum för Näringslivshistoria - "Näringslivshistoria i ny form”.
    • Günther Mårder, vd Företagarna - "Varför är företagandet nyckeln till drömsamhället – för oss alla?”
    • Thomas Gür - "I vad resulterar nu valresultatet?”
    • Jonas Wiström, VD Ratos - ”Ratos Resa"
    • PG Nilsson, AB Svenska Brasserier - berättar om sitt företag ( Riche, Teatergrillen, Sturehof, Brillo, Luzette & Ulriksdals värdshus) - och fokuserar på striden om Stureplan / Sturegallerian
    • Andreas Hatzigeorgiou, Stockholms Handelskammares nya VD - "Så skapar vi Europas främsta huvudstadsregion". (Nämndemannamiddagen)


    2017
    • Göran Lindstedt, Generalsekreterare Stiftelsen Hållbara Hav - "Går det att rädda Östersjön, ett av världens mest förorenade innanhav”
    • Monica Lindstedt, Hemfrid - "Att se det alla ser och göra det ingen har gjort förut”
    • Fredrik Bergström, VD Länsförsäkringar Stockholm - ”Finansbranschen och digitalisering”
    • Dag Klackenberg - ”Ingen röd tråd i karriären”.
    • Christel Wiman - ”Att äga och driva hamnar och järnväg”.
    • Anna Kinberg Batra - "Ett politiskt perspektiv”
    • Christer Villard - ”Några reflektioner från fastighetsbranschen” (Nämndemannamiddagen)


    2016
    • Lars Strannegård, Rektor Handelshögskolan Stockholm - ”Handelshögskolans betydelse för stärkt svensk konkurrenskraft”
    • Gustav Rehnman - ”Kinas ekonomi och aktiemarknader – en investerares perspektiv”
    • Leif Östling - ”Svensk industris möjligheter i en digitaliserad värld”
    • Kerstin Hessius - ”Från minusränta till artificiell intelligens - utmaningar för en långsiktig pensionsförvaltare”
    • Rolf Åbjörnsson - ”Ekobrottens utveckling ur ett näringslivsperspektiv”
    • Per Strömberg, VD ICA-gruppen AB - "ICA Gruppens resa”
    • Hans Henrik Brummer,Fil Dr, svensk konstvetare, museichef och författare - "Prins Eugen och politiken” (nämndemannamiddag)


    2015
    • Torbjörn Becker - "Vad händer med den Ryska ekonomin"
    • Magdalena Gerger - ”Systembolaget med ett samhällsansvar”
    • Hans Wallenstam, VD - "Wallenstam och fastighetsmarknaden"
    • Susanna Campbell - ”Att äga och utveckla nordiska företag”
    • Mats Qviberg med moderator Albert Bonnier - "Boken om Q"
    • Raoul Hasselgren - Behövs styrelseutbildning? (nämndemannamiddagen)
    • Gunilla Asker, VD Svenska Dagbladet. - ”Svenska Dagbladets strategiska och operationella förändringsresa ur främst ett affärsperspektiv”


    2014
    • Peter Wallenberg Jr ”Familjens stiftelseverksamhet” med inriktning forskning
    • Olof Faxander, VD Sandvik AB -Vad händer inom Sandvikkoncernen.
    • Anna Corazza Bildt – Berättade om EU-valet och hennes roll inom EU.
    • Anders Lindberg, JKL – ”Det nya politiska läget”.
    • Gabriel Urwitz, Segulah Advisor AB – ”Are the golden days for private equite over?”.
    • Ulf Adelsohn, Kåserade över det politiska läget vid Nämndemannamiddagen den 27 november.
    • Claes Norgren – ”Konkurrensverkets roll i samhället”


    2013
    • Rolf Wolff, Rektor Handelshögskolan – Handelshögskolan tillbaka till källorna
    • Håkan Lindgren, Professor – Borgerskap och Grosshandlarcocietet i Stockholm 1736-2010
    • Michael Wolf, Swedbank – Banken i förändrad värld
    • Magnus Henrekson, Vd för institutet för näringslivsforskning – Så kan Sverige bli mer innovativt
    • Lars Heikelsten, Nobelstiftelsen – Nobelstiftelsen i förändring
    • Anders Nyrén, VD Industrivärlden


    2012
    • Björn Sprängare, Styrelsearbete i LKAB och Konserthuset
    • Christer Ågren, Svenskt Näringsliv, Avtalsrörelsen 2012
    • Ulla Hamilton, Utmaningar för ett växande Stockholm
    • Sten Dunér, VD Länsförsäkringar
    • Johan Molander, Ambassadör – Vart är Ryssland på väg
    • Lars E. O. Svensson, v riksbankchef – penningpolitiken, arbetslösheten och den finansiella stabiliteten


    2011
    • Sten Nordin, finansborgarråd i Stockholm
    • Agneta Dreber, VD Livsmedelsföretagen, styrelseordf Sveriges Radio
    • Martin Andersson, Styrelseansvar i finansiella bolag
    • Harry Flam, professor i ekonomi, Krisens Grekland
    • Jan Åke Johnsson, Mina erfarenheter från SAAB Automobil
    • Torbjörn Rosdahl, Stockholm, Sveriges motor – så jobbar landstinget


    2010
    • Robert Gidehag, Marginalskatterna och jämlikheten i Sverige
    • Urban Bäckström, Har marknaden alltid rätt?
    • Leif Johansson, VD och koncernchef, Volvo AB
    • Jacob Wallenberg, Sverige efter valet: Hur väl rustade är svenska företag inför den globala konkurensen?
    • Maria Rankka, Agenda för Stockholm
    • Hans Dalborg, ekon.dr, styrelseordförande Nordea


    2009
    • Gabriel Urwitz, Riskkapitalbolagens situation i den rådande finansiella oron
    • Carl-Gustaf Petersén, Antikviteter – kontracyklisk investeringsmöjlighet?
    • Antonia Ax:son Johnson, Köpman – den finaste titeln som finns!
    • Peter Wolodarski, Dagspressens framtid i vårt digitaliserade samhälle
    • Bijan Fahimi, Den mångkulturella marknaden – Hur stor är den och hur närmar man sig den
    • Pär Bohman, Handelsbanken


    2008
    • Mats Qviberg, Vart är börsen på vägen?
    • Conni Jonsson, EQT; det industriella alternativet inom private equity
    • Lena Adelsohn Liljeroth, Kan kulturen också bidra? Om samverkan mellan kultur och näringsliv
    • Johan Norberg, Människan skapade världen – hur innovatörer och entreprenörer bekämpat kontrolliver, missunnsamhet och rädsla
    • Ingemar Elisasson, VD för Hovstaten
    • Sigurdur Einarsson, Islands ekonomi och bankväsen


    2007
    • Johan Staël von Holstein, Entreprenörskap och ledarskap
    • Mikael Nachemson, Att äga och att ägas
    • Ulf Adelsohn, Mellan politik och näringsliv, en brandvägg
    • Göran Persson, Näringslivets politiska utmaningar
    • Carl Jan Granqvist, Måltiden i tid och rum
    • Anders Nyrén, Långsiktigt ägande – Tillämpning i en global marknadsekonomi


    2006
    • Kristina Axén-Olin, Så vill vi vinna valet
    • Laurent Leksell, Fritt från hjärtat
    • Göran Hägglund, Handla den 17 september!
    • Olof Karlander, Hästen i Sverige – Betyder mer än du tror
    • Björn von Sydow, Eftervalsanalys
    • Gunnar Brock, Börsbolag, privatägt företag eller företag ägt av ett riskkapitalbolag. Reflektioner från ett ledningsperspektiv kring olika ägarformer


    2005
    • Björn Savén, Industrikapital och private equity – Branschens utveckling
    • Greger Hatt, Feminismen – Behövs den?
    • Marcus Wallenberg, Investor – I går, i dag och imorgon
    • Organisationen Sife, Varför är entreprenörskap viktigt för Sverige?
    • Christer Villard, Det isländska undret
    • Meg Tivéus, Kvinna i svenskt näringsliv