Tidigare talare


Sedan 2005 har följande talare framträtt på Klubbens kvällsmöten:


2019
 • Peter Graf, VD Tiohundra AB - "Framtidens sjukvård”.
 • Magnus Hall, VD Vattenfall AB - "Vattenfall och energiutmaningarna”.
 • Caroline Andersson, Coverno AB - ”Effektivisera styrningen och ledningen genom AI, Artificiell intelligens.”
 • Per Broman, grundare tillsammans med brodern Jan Broman av Fotografiska. - ”Spännande framgångshistoria för Fotografiska i Sverige och utomlands”.
 • Anna Dreber Almenberg, som talar över ämnet ”Vilka forskningsresultat kan vi lita på?”

2018
 • Alexander Husebye, VD på Centrum för Näringslivshistoria - "Näringslivshistoria i ny form”.
 • Günther Mårder, vd Företagarna - "Varför är företagandet nyckeln till drömsamhället – för oss alla?”
 • Thomas Gür - "I vad resulterar nu valresultatet?”
 • Jonas Wiström, VD Ratos - ”Ratos Resa"
 • PG Nilsson, AB Svenska Brasserier - berättar om sitt företag ( Riche, Teatergrillen, Sturehof, Brillo, Luzette & Ulriksdals värdshus) - och fokuserar på striden om Stureplan / Sturegallerian
 • Andreas Hatzigeorgiou, Stockholms Handelskammares nya VD - "Så skapar vi Europas främsta huvudstadsregion". (Nämndemannamiddagen)

2017
 • Göran Lindstedt, Generalsekreterare Stiftelsen Hållbara Hav - "Går det att rädda Östersjön, ett av världens mest förorenade innanhav”
 • Monica Lindstedt, Hemfrid - "Att se det alla ser och göra det ingen har gjort förut”
 • Fredrik Bergström, VD Länsförsäkringar Stockholm - ”Finansbranschen och digitalisering”
 • Dag Klackenberg - ”Ingen röd tråd i karriären”.
 • Christel Wiman - ”Att äga och driva hamnar och järnväg”.
 • Anna Kinberg Batra - "Ett politiskt perspektiv”
 • Christer Villard - ”Några reflektioner från fastighetsbranschen” (Nämndemannamiddagen)

2016
 • Lars Strannegård, Rektor Handelshögskolan Stockholm - ”Handelshögskolans betydelse för stärkt svensk konkurrenskraft”
 • Gustav Rehnman - ”Kinas ekonomi och aktiemarknader – en investerares perspektiv”
 • Leif Östling - ”Svensk industris möjligheter i en digitaliserad värld”
 • Kerstin Hessius - ”Från minusränta till artificiell intelligens - utmaningar för en långsiktig pensionsförvaltare”
 • Rolf Åbjörnsson - ”Ekobrottens utveckling ur ett näringslivsperspektiv”
 • Per Strömberg, VD ICA-gruppen AB - "ICA Gruppens resa”
 • Hans Henrik Brummer,Fil Dr, svensk konstvetare, museichef och författare - "Prins Eugen och politiken” (nämndemannamiddag)

2015
 • Torbjörn Becker - "Vad händer med den Ryska ekonomin"
 • Magdalena Gerger - ”Systembolaget med ett samhällsansvar”
 • Hans Wallenstam, VD - "Wallenstam och fastighetsmarknaden"
 • Susanna Campbell - ”Att äga och utveckla nordiska företag”
 • Mats Qviberg med moderator Albert Bonnier - "Boken om Q"
 • Raoul Hasselgren - Behövs styrelseutbildning? (nämndemannamiddagen)
 • Gunilla Asker, VD Svenska Dagbladet. - ”Svenska Dagbladets strategiska och operationella förändringsresa ur främst ett affärsperspektiv”

2014
 • Peter Wallenberg Jr ”Familjens stiftelseverksamhet” med inriktning forskning
 • Olof Faxander, VD Sandvik AB -Vad händer inom Sandvikkoncernen.
 • Anna Corazza Bildt – Berättade om EU-valet och hennes roll inom EU.
 • Anders Lindberg, JKL – ”Det nya politiska läget”.
 • Gabriel Urwitz, Segulah Advisor AB – ”Are the golden days for private equite over?”.
 • Ulf Adelsohn, Kåserade över det politiska läget vid Nämndemannamiddagen den 27 november.
 • Claes Norgren – ”Konkurrensverkets roll i samhället”

2013
 • Rolf Wolff, Rektor Handelshögskolan – Handelshögskolan tillbaka till källorna
 • Håkan Lindgren, Professor – Borgerskap och Grosshandlarcocietet i Stockholm 1736-2010
 • Michael Wolf, Swedbank – Banken i förändrad värld
 • Magnus Henrekson, Vd för institutet för näringslivsforskning – Så kan Sverige bli mer innovativt
 • Lars Heikelsten, Nobelstiftelsen – Nobelstiftelsen i förändring
 • Anders Nyrén, VD Industrivärlden

2012
 • Björn Sprängare, Styrelsearbete i LKAB och Konserthuset
 • Christer Ågren, Svenskt Näringsliv, Avtalsrörelsen 2012
 • Ulla Hamilton, Utmaningar för ett växande Stockholm
 • Sten Dunér, VD Länsförsäkringar
 • Johan Molander, Ambassadör – Vart är Ryssland på väg
 • Lars E. O. Svensson, v riksbankchef – penningpolitiken, arbetslösheten och den finansiella stabiliteten

2011
 • Sten Nordin, finansborgarråd i Stockholm
 • Agneta Dreber, VD Livsmedelsföretagen, styrelseordf Sveriges Radio
 • Martin Andersson, Styrelseansvar i finansiella bolag
 • Harry Flam, professor i ekonomi, Krisens Grekland
 • Jan Åke Johnsson, Mina erfarenheter från SAAB Automobil
 • Torbjörn Rosdahl, Stockholm, Sveriges motor – så jobbar landstinget

2010
 • Robert Gidehag, Marginalskatterna och jämlikheten i Sverige
 • Urban Bäckström, Har marknaden alltid rätt?
 • Leif Johansson, VD och koncernchef, Volvo AB
 • Jacob Wallenberg, Sverige efter valet: Hur väl rustade är svenska företag inför den globala konkurensen?
 • Maria Rankka, Agenda för Stockholm
 • Hans Dalborg, ekon.dr, styrelseordförande Nordea

2009
 • Gabriel Urwitz, Riskkapitalbolagens situation i den rådande finansiella oron
 • Carl-Gustaf Petersén, Antikviteter – kontracyklisk investeringsmöjlighet?
 • Antonia Ax:son Johnson, Köpman – den finaste titeln som finns!
 • Peter Wolodarski, Dagspressens framtid i vårt digitaliserade samhälle
 • Bijan Fahimi, Den mångkulturella marknaden – Hur stor är den och hur närmar man sig den
 • Pär Bohman, Handelsbanken

2008
 • Mats Qviberg, Vart är börsen på vägen?
 • Conni Jonsson, EQT; det industriella alternativet inom private equity
 • Lena Adelsohn Liljeroth, Kan kulturen också bidra? Om samverkan mellan kultur och näringsliv
 • Johan Norberg, Människan skapade världen – hur innovatörer och entreprenörer bekämpat kontrolliver, missunnsamhet och rädsla
 • Ingemar Elisasson, VD för Hovstaten
 • Sigurdur Einarsson, Islands ekonomi och bankväsen

2007
 • Johan Staël von Holstein, Entreprenörskap och ledarskap
 • Mikael Nachemson, Att äga och att ägas
 • Ulf Adelsohn, Mellan politik och näringsliv, en brandvägg
 • Göran Persson, Näringslivets politiska utmaningar
 • Carl Jan Granqvist, Måltiden i tid och rum
 • Anders Nyrén, Långsiktigt ägande – Tillämpning i en global marknadsekonomi

2006
 • Kristina Axén-Olin, Så vill vi vinna valet
 • Laurent Leksell, Fritt från hjärtat
 • Göran Hägglund, Handla den 17 september!
 • Olof Karlander, Hästen i Sverige – Betyder mer än du tror
 • Björn von Sydow, Eftervalsanalys
 • Gunnar Brock, Börsbolag, privatägt företag eller företag ägt av ett riskkapitalbolag. Reflektioner från ett ledningsperspektiv kring olika ägarformer

2005
 • Björn Savén, Industrikapital och private equity – Branschens utveckling
 • Greger Hatt, Feminismen – Behövs den?
 • Marcus Wallenberg, Investor – I går, i dag och imorgon
 • Organisationen Sife, Varför är entreprenörskap viktigt för Sverige?
 • Christer Villard, Det isländska undret
 • Meg Tivéus, Kvinna i svenskt näringsliv