Kalendarium


Nämndemannalunch den 27 april

Välkommen på nämndemannalunch med Köpmansklubben för nuvarande och förutvarande nämndemän.

Dag: 2018-04-27.
Tid: Klockan 12
Plats: Sällskapet, Arsenalsgatan 7, Stockholm
Pris:215 kr/person

Anmälan sker via hemsidan eller anmalan@kopmansklubben.se alternativt till sekreteraren på tel. 070-6499810.

Varmt välkommen
Torbjörn Lindhe
Sekreterare

Sista anmälningsdag är den 26 april.
Kvällsmöte med Köpmansklubben (ÅRSMÖTE) den 16 maj

Talare är Günther Mårder, vd Företagarna, som talar över ämnet "Varför är företagandet nyckeln till drömsamhället – för oss alla?"
Günther Mårder ger sin syn på hur Sveriges konkurrenskraft kan stärkas och välfärden finansieras. Inför höstens viktiga val är det fortfarande mer fokus på hur vår gemensamma kaka ska fördelas snarare än att fokusera på att kakan kan jäsa och bli större. Under kvällen ger Mårder sin syn på hur kakan kan växa och vad som kommer att krävas för att vi med stolthet ska kunna överräcka vår jord, vårt land och samhälle till kommande generationer.

Dagordning för årsmötet, se nedan. Handlingar kommer att finnas tillgängliga på klubbens hemsida senast en vecka före årsmötet samt på plats vid årsmötet.

Tid: 16 maj 2018.
Plats: Sällskapet, Arsenalsgatan 7, Stockholm. Tid:18.00, Baren öppnar 17.30, middagen äger rum efter sedvanliga årsmötesförhandlingar ca kl 18.45. Anförandet hålls ca 20.00.

Bindande anmälan (återbud som sker senare än klockan 18.00 den 15 maj faktureras) görs i första hand via hemsidans anmälningsfunktion. Önskemål om bordssällskap kan lämnas i meddelandefältet. Anmälan kan också göras till sekreteraren Torbjörn Lindhe (anmalan@kopmansklubben.se),
tel. 070-649 98 10. Observera att anmälan och återbud endast kan göras till Klubbens sekreterare eller via e-post.

För att engagera fler uppmanas aktiva medlemmar att ta med medlemmar som sällan deltar i klubbens sammankomster. Detta gäller speciellt de som föreslagit en medlem som blivit invald.

Enligt beslut av nämnden skall medlem som gått i pension (65 år) betala en reducerad middagskostnad. Ordinarie pris 500 kr, pensionärspris 350 kr. Möjlighet finns numera att betala direkt med kort vid anmälan. Kostnaden faktureras övriga löpande efter varje kvällsmöte. 
Kallelser och fakturor skickas numera med e-post till de som anmält en e-postadress. Det är därför viktigt att meddela kansliet rätt e-postadress. Vid ändring av kontaktuppgifter emottages dessa tacksamt för uppdatering av registret.

Vid årsmötet kommer dessutom följande ärenden att behandlas.
Mötet öppnas
Val av mötesordförande
Val av två justeringsmän
Verksamhetsberättelse för 2017 samt resultat- och balansräkning
Revisionsberättelse
Fastställande av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning avseende 2017
Ansvarsfrihet för nämnden
Ekonomiska läget samt förslag till budget för 2018 samt förslag till års- och inträdesavgifter för 2018-2019.
Val av ordförande, vice ordförande och skattmästare för perioden 1 juli 2018 – 30 juni 2019
Val av ordinarie ledamöter och suppleanter i nämnden 1/7 2018-30/6 2020
Val av revisorer och revisorssuppleant intill nästa årsmöte
Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen inför nästa årsmöte 2019.
Fastställande av sekreterare intill nästa årsmöte 2019.
Val av firmatecknare intill nästa årsmöte 2019.
Meddelande om fastställda måltidspriser för kommande verksamhetsår.
Övriga frågor
Årsmötesförhandlingarna förklaras avslutade.

Klädsel: Kavaj

Varmt välkommen!

Torbjörn Lindhe
SEKRETERARE


Sista anmälningsdag är den 14 maj.
Kvällsmöte med Köpmansklubben den 13 september

Stockholms Köpmansklubb kvällsmöte den 13 september 2018. Närmare information meddelas senare.
Nämndemannalunch den 27 september

Välkommen på nämndemannalunch med Köpmansklubben för nuvarande och förutvarande nämndemän.

Dag: 2018-09-27.
Tid: Klockan 12
Plats: Sällskapet, Arsenalsgatan 7, Stockholm
Pris:215 kr/person

Anmälan sker via hemsidan eller anmalan@kopmansklubben.se alternativt till sekreteraren på tel. 070-6499810.

Varmt välkommen
Torbjörn Lindhe
Sekreterare
Kvällsmöte med Köpmansklubben den 10 oktober

Stockholms Köpmansklubb kvällsmöte den 10 oktober 2018. Närmare information meddelas senare
Nämndemannalunch (invalslunch) den 25 oktober

Välkommen på nämndemannalunch med Köpmansklubben för nuvarande och förutvarande nämndemän.

Dag: 2018-10-25.
Tid: Klockan 12
Plats: Sällskapet, Arsenalsgatan 7, Stockholm
Pris:215 kr/person

Anmälan sker via hemsidan eller anmalan@kopmansklubben.se alternativt till sekreteraren på tel. 070-6499810.

Varmt välkommen
Torbjörn Lindhe
Sekreterare
Kvällsmöte med Köpmansklubben den 14 november

Stockholms Köpmansklubb kvällsmöte den 14 november 2018. Närmare information meddelas senare
Nämndemannamiddag den 22 november

Årets Nämndemannamiddag äger rum den 22 november 2018 klockan 19.00 på Grand Hotel, Stockholm. Ytterligare information meddelas senare
Nämndemannalunch den 6 december

Välkommen på nämndemannalunch med Köpmansklubben för nuvarande och förutvarande nämndemän.

Dag: 2018-12-06.
Tid: Klockan 12
Plats: Sällskapet, Arsenalsgatan 7, Stockholm


Anmälan sker via hemsidan eller anmalan@kopmansklubben.se alternativt till sekreteraren på tel. 070-6499810.

Varmt välkommen
Torbjörn Lindhe
Sekreterare