Kalendarium


Kvällsmöte med Köpmansklubben den 13 september

Talare är Thomas Gür, som talar över ämnet ”I vad resulterar nu valresultatet?” Thomas Gür är en av Sveriges mest uppmärksammade samhällsdebattörer och en skicklig politisk analytiker. Han har 30 000 Facebookföljare som läser hans kommentarer till dagpolitiska händelser.

Tid: 13 september 2018
Plats: Sällskapet, Arsenalsgatan 7, Stockholm. Tid:18.00, Baren öppnar 17.30, middagen äger rum kl 18.30. Anförandet hålls ca 20.00.

Bindande anmälan (återbud som sker senare än klockan 18.00 den 12 september faktureras) görs i första hand via hemsidans anmälningsfunktion. Önskemål om bordssällskap kan lämnas i meddelandefältet. Anmälan kan också göras till sekreteraren Torbjörn Lindhe (anmalan@kopmansklubben.se),
tel. 070-649 98 10. Observera att anmälan och återbud endast kan göras till Klubbens sekreterare eller via e-post.

För att engagera fler uppmanas aktiva medlemmar att ta med medlemmar som sällan deltar i klubbens sammankomster. Detta gäller speciellt de som föreslagit en medlem som blivit invald.

Enligt beslut av nämnden skall medlem som gått i pension (65 år) betala en reducerad middagskostnad. Ordinarie pris 500 kr, pensionärspris 350 kr. Möjlighet finns numera att betala direkt med kort vid anmälan. Kostnaden faktureras övriga löpande efter varje kvällsmöte. 
Kallelser och fakturor skickas numera med e-post till de som anmält en e-postadress. Det är därför viktigt att meddela kansliet rätt e-postadress. Vid ändring av kontaktuppgifter emottages dessa tacksamt för uppdatering av registret.

Klädsel: Kavaj

Varmt välkommen!

Torbjörn Lindhe
SEKRETERARE


Sista anmälningsdag är den 11 september.
Nämndemannalunch den 27 september

Välkommen på nämndemannalunch med Köpmansklubben för nuvarande och förutvarande nämndemän.

Dag: 2018-09-27.
Tid: Klockan 12
Plats: Sällskapet, Arsenalsgatan 7, Stockholm
Pris:215 kr/person

Anmälan sker via hemsidan eller anmalan@kopmansklubben.se alternativt till sekreteraren på tel. 070-6499810.

Varmt välkommen
Torbjörn Lindhe
Sekreterare

Sista anmälningsdag är den 25 september.
Kvällsmöte med Köpmansklubben den 10 oktober

Stockholms Köpmansklubb kvällsmöte den 10 oktober 2018.
Talare kommer att vara VD för Ratos AB Jonas Wiström som kommer att tala om "Ratos resa".

Tid: 10 oktober 2018
Plats: Sällskapet, Arsenalsgatan 7, Stockholm. Tid:18.00, Baren öppnar 17.30, middagen äger rum kl 18.30. Anförandet hålls ca 20.00.

Bindande anmälan (återbud som sker senare än klockan 18.00 den 9 oktober faktureras) görs i första hand via hemsidans anmälningsfunktion. Önskemål om bordssällskap kan lämnas i meddelandefältet. Anmälan kan också göras till sekreteraren Torbjörn Lindhe (anmalan@kopmansklubben.se),
tel. 070-649 98 10. Observera att anmälan och återbud endast kan göras till Klubbens sekreterare eller via e-post.

För att engagera fler uppmanas aktiva medlemmar att ta med medlemmar som sällan deltar i klubbens sammankomster. Detta gäller speciellt de som föreslagit en medlem som blivit invald.

Enligt beslut av nämnden skall medlem som gått i pension (65 år) betala en reducerad middagskostnad. Ordinarie pris 500 kr, pensionärspris 350 kr. Möjlighet finns numera att betala direkt med kort vid anmälan. Kostnaden faktureras övriga löpande efter varje kvällsmöte. 
Kallelser och fakturor skickas numera med e-post till de som anmält en e-postadress. Det är därför viktigt att meddela kansliet rätt e-postadress. Vid ändring av kontaktuppgifter emottages dessa tacksamt för uppdatering av registret.

Klädsel: Kavaj

Varmt välkommen!

Torbjörn Lindhe
SEKRETERARE


Sista anmälningsdag är den 8 oktober.
Nämndemannalunch (invalslunch) den 25 oktober

Välkommen på nämndemannalunch med Köpmansklubben för nuvarande och förutvarande nämndemän.

Dag: 2018-10-25.
Tid: Klockan 12
Plats: Sällskapet, Arsenalsgatan 7, Stockholm
Pris:215 kr/person

Anmälan sker via hemsidan eller anmalan@kopmansklubben.se alternativt till sekreteraren på tel. 070-6499810.

Varmt välkommen
Torbjörn Lindhe
Sekreterare

Sista anmälningsdag är den 23 oktober.
Kvällsmöte med Köpmansklubben den 14 november

Stockholms Köpmansklubb kvällsmöte den 14 november 2018. Närmare information meddelas senare.

Tid: 14 november 2018
Plats: Sällskapet, Arsenalsgatan 7, Stockholm. Tid:18.00, Baren öppnar 17.30, middagen äger rum kl 18.30. Anförandet hålls ca 20.00.

Bindande anmälan (återbud som sker senare än klockan 18.00 den 13 november faktureras) görs i första hand via hemsidans anmälningsfunktion. Önskemål om bordssällskap kan lämnas i meddelandefältet. Anmälan kan också göras till sekreteraren Torbjörn Lindhe (anmalan@kopmansklubben.se),
tel. 070-649 98 10. Observera att anmälan och återbud endast kan göras till Klubbens sekreterare eller via e-post.

För att engagera fler uppmanas aktiva medlemmar att ta med medlemmar som sällan deltar i klubbens sammankomster. Detta gäller speciellt de som föreslagit en medlem som blivit invald.

Enligt beslut av nämnden skall medlem som gått i pension (65 år) betala en reducerad middagskostnad. Ordinarie pris 500 kr, pensionärspris 350 kr. Möjlighet finns numera att betala direkt med kort vid anmälan. Kostnaden faktureras övriga löpande efter varje kvällsmöte. 
Kallelser och fakturor skickas numera med e-post till de som anmält en e-postadress. Det är därför viktigt att meddela kansliet rätt e-postadress. Vid ändring av kontaktuppgifter emottages dessa tacksamt för uppdatering av registret.

Klädsel: Kavaj

Varmt välkommen!

Torbjörn Lindhe
SEKRETERARE


Sista anmälningsdag är den 12 november.
Nämndemannamiddag den 22 november

Årets Nämndemannamiddag äger rum den 22 november 2018 klockan 19.00 på Grand Hotel, Stockholm. Ytterligare information meddelas senare

Sista anmälningsdag är den 15 november.
Nämndemannalunch den 6 december

Välkommen på nämndemannalunch med Köpmansklubben för nuvarande och förutvarande nämndemän.

Dag: 2018-12-06.
Tid: Klockan 12
Plats: Sällskapet, Arsenalsgatan 7, Stockholm


Anmälan sker via hemsidan eller anmalan@kopmansklubben.se alternativt till sekreteraren på tel. 070-6499810.

Varmt välkommen
Torbjörn Lindhe
Sekreterare

Sista anmälningsdag är den 4 december.