Kalendarium


Köpmansklubbens nämndemannamiddag den 14 november

För nuvarande och förutvarande Nämndemän

Stockholms Köpmansklubb har nöjet inbjuda nuvarande och förutvarande nämndemän att som Klubbens gäster delta i årets nämndemannamiddag den 14 november 2019.
Plats: Grand Hotell Stockholm
Tid: Kl. 19.00

Ytterligare information meddelas senare.

Torbjörn Lindhe
Sekreterare

Sista anmälningsdag är den 7 november.
Kvällsmöte med Köpmansklubben den 28 novemberTalare är: Anna Dreber Almenberg, som talar över ämnet ”Vilka forskningsresultat kan vi lita på?” -Ett spännande föredrag om hur ny forskning kan visa att tidigare forskningsresultat faktiskt inte stämmer vid en jämförelse.

Anna disputerade i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm 2009, varefter hon började på Swedish Institute for Financial Research (SIFR). 2011 började hon arbeta på nationalekonomiska institutionen på Handelshögskolan, först som forskarassistent 2011-2014 och docent 2014-2016. 2016 blev hon utsedd till den första kvinnliga professorn i nationalekonomi på Handelshögskolan i Stockholm och innehar sedan dess Johan Björkmans professur i nationalekonomi. Anna var i många år verksam på Harvard University, och sedan 2018 på Universität Innsbruck.

Forskning
Anna Dreber Almenberg forskar inom beteendeekonomi. Hon har ofta ett tvärvetenskapligt angrepp i sina studier har samarbetat med bland annat biologer, antropologer och psykologer. Anna arbetar också mycket med öka tillförlitligheten i forskningsresultat och hur man kan förutse dem. Anna har mer än 10 000 vetenskapliga citeringar.

Priser och utmärkelser
Anna erhöll 2012 Partnerprogrammets forskarpris vid Handelshögskolan i Stockholm och är sedan 2013 Wallenberg Academy Fellow. Hon är ledamot av Sveriges unga akademi under perioden 2016–2021 och blev 2017 ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin.

Tid: 28 november 2019
Plats: Sällskapet, Arsenalsgatan 7, Stockholm. Tid:18.00, Baren öppnar 17.30, middagen äger rum kl 18.30. Anförandet hålls ca 20.00.

Bindande anmälan (återbud som sker senare än klockan 18.00 den 27 november faktureras) görs i första hand via hemsidans eller via appens anmälningsfunktion. Önskemål om bordssällskap kan lämnas i meddelandefältet. Anmälan kan också göras till sekreteraren Torbjörn Lindhe (anmalan@kopmansklubben.se),
tel. 070-649 98 10. Observera att anmälan och återbud endast kan göras till Klubbens sekreterare eller via e-post.

Enligt beslut av nämnden skall medlem som gått i pension (65 år) betala en reducerad middagskostnad. Ordinarie pris 500 kr, pensionärspris 350 kr. Möjlighet finns numera att betala direkt med kort vid anmälan. Kostnaden faktureras övriga löpande efter varje kvällsmöte. 
Kallelser och fakturor skickas numera med e-post till de som anmält en e-postadress. Det är därför viktigt att meddela kansliet rätt e-postadress. Vid ändring av kontaktuppgifter emottages dessa tacksamt för uppdatering av registret.

Nu har du möjlighet att ladda ner klubbens nya app ”Stockholms Köpmansklubb”. Använd samma inloggning som gäller för hemsidan.

Klädsel: Kavaj

Varmt välkommen!

Torbjörn Lindhe
SEKRETERARE


Sista anmälningsdag är den 26 november.
Nämndemannalunch (jullunch) den 6 december

Välkommen på nämndemannalunch med Köpmansklubben för nuvarande och förutvarande nämndemän.

Dag: 6 december 2019.
Tid: Klockan 12
Plats: Sällskapet, Arsenalsgatan 7, Stockholm


Anmälan sker via hemsidan, klubbens app eller anmalan@kopmansklubben.se alternativt till sekreteraren på tel. 070-6499810.

Varmt välkommen!
Torbjörn Lindhe
Sekreterare

Sista anmälningsdag är den 4 december.
Nämndemannalunch den 31 januari

Info kommer
Kvällsmöte med Köpmansklubben den 13 februari

Info kommer
Nämndemannalunch (invalslunch) den 5 mars

info kommer
Kvällsmöte med Köpmansklubben den 1 april

Info kommer
Nämndemannalunch den 22 april

info kommer
Kvällsmöte med Köpmansklubben (ÅRSMÖTE) den 13 maj

Info kommer
Nämndemannalunch den 18 september

Info kommer
Kvällsmöte med Köpmansklubben den 23 september

Info kommer
Kvällsmöte med Köpmansklubben den 22 oktober

Info kommer
Nämndemannalunch (invalslunch) den 23 oktober

info kommer
Nämndemannamiddag den 12 november

Preliminärt - info kommer
Kvällsmöte med Köpmansklubben den 25 november

Info kommer
Nämndemannalunch (jullunch) den 11 december

Info kommer